İmar Planı Değişiklikleri

İmar Planı Değişiklikleri
İmar Planı Değişiklikleri
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisince 12/02/2021 tarihinde onaylanan Sürmene İlçesi (Kent Merkezi-Yeniay-Çamburnu Mahalleleri 1/5000 Nazım İmar Planı Değişiklikleri ve 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin düzenlemeler  3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin b fıkrası gereğince 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.