Çamlıca Mahallesi 1. Bölge Parselasyon Planı Yapımı

Çamlıca Mahallesi 1. Bölge Parselasyon Planı Yapımı
  • dağıtım cetveli.pdf (17,0 MB)
  • çamlıca_1_parselasyon haritası.pdf (441,7 KB)
  • Sürmene ilçesi, Çamlıca Mahallesi 1. Uygulama Bölgesi (1756 ada 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 1759 ada 1-2 nolu parseller ile 1779 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 parselleri kapsayan bölge) için hazırlanan parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve ekleri ilana/askıya çıkarılmıştır.