Balıklı 1. Bölge Parselasyon Planı

Balıklı 1. Bölge Parselasyon Planı

            BALIKLI MAHALLESİ 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI

 

 

Belediyemiz Encümeni'nin 02.01.2023 tarihli ve 7 nolu kararı ile yapımına başlanarak 09.01.2023 tarih ve 15 sayılı encümen kararı ile onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan 4 tanesinin kısmen uygun görülmesi sonucunda alınan 31.07.2023 tarih ve 128 sayılı belediyemiz encümen kararı ile uygulama değiştirilerek onaylanmıştır. Alınan karar Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 18.10.2023 tarihli  ve 671 sayılı encümen kararıyla 5216 Sayılı Kanun'un 7. maddesinin b fıkrası gereğince kontrol edilerek onaylanmıştır. Bu nedenle 31.07.2023 tarihli ve 128 nolu Belediyemiz encümen kararıyla değiştirilerek onaylanan ayırma çapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26.maddesi gereği 27.10.2023 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

  • Parselasyon Planı (952,8 KB)
  • Dağıtım Cetveli (31,2 MB)