Zeytinli Çavuşlu Parselasyon Planı 2. Askı

Zeytinli Çavuşlu Parselasyon Planı 2. Askı

SÜRMENE İLÇESİ, ZEYTİNLİ-ÇAVUŞLU MAHALLELERİ 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI ASKISI/İLANI

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Zeytinli Mahallesi; 592 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-22-45-46-47-66-67-68 nolu parseller ve Çavuşlu Mahallesi; 775 ada, 1-2-3-4-5-6 nolu parseller ile 776 ada, 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 nolu parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 17.07.2023 tarihli ve 118 sayı kararıyla yapımına başlanarak, 04.09.2023 tarih ve 147 sayılı Encümen kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına askı süreci içerisinde yapılan itirazlarda 2 tanesinin uygun görülmesi sonucunda alınan 20.05.2024 tarih ve 82 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile uygulama değiştirilerek onaylanmıştır. Alınan karar Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 26.06.2024 tarih ve 205 sayılı Encümen Kararıyla 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (b) fıkrası gereğince kontrol edilerek onaylanmıştır. Bu nedenle 20.05.2024 tarihli ve 82 nolu Belediyemiz Encümen kararıyla değiştirilerek onaylanan parselasyon planı, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 02.07.2024 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Parselasyon Planı zeytinli.pdf (2,7 MB)