BALIKLI MAHALLESİ 1.BÖLGE PARSELASYON PLANI

BALIKLI MAHALLESİ  1.BÖLGE PARSELASYON PLANI

 

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Balıklı Mahallesi; 513 ada 1-2-3-4-5-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 parseller, 515 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 parseller, 516 ada 1-2-3-4 parseller, 517 ada 8-10-12-13-14-15 parseller, 518 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsel nolu parseller, 519 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 nolu parseller, 520 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu parseller, 521 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-26-27 nolu parseller, 522 ada 1-2-3-4-30-31-32-33-34-35-39 nolu parseller, 523 ada 1-2-3 nolu parseller, 524 ada 10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 nolu parseller, 540 ada 1-2 nolu parseller ile 541 ada 99 nolu parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 09.01.2023 tarih ve 15 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 18.05.2023 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Dağıtım Cetveli (11,6 MB)
  • Parselasyon Planı (1,0 MB)