Çamburnu Kuşluca 2 Parselasyon Planı

Çamburnu Kuşluca 2 Parselasyon Planı

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi; 110 ada 6-7 nolu parseller, 250 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 10.04.2023 tarih ve 71 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 06.06.2023 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Parselasyon Planı (1,2 MB)
  • Dağıtım Cetveli (1,7 MB)