Çarşı Mahallesi 2. Bölge Parselasyon Planı

Çarşı Mahallesi 2. Bölge Parselasyon Planı

ÇARŞI MAHALLESİ 2. BÖLGE 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Çarşı Mahallesi; 1869 ada 7 nolu parsel,  1880 ada 11-14-16-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-62 nolu parseller, 1885 ada 1-2-3-4-5-7-8-9-12 nolu parseller ve 1886 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 06.03.2023 tarih ve 54 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 08.06.2023 tarihinde çıkarılmıştır.

 

  • Parselasyon Planı (2,5 MB)
  • Dağıtım Çetveli (7,1 MB)