Orta Mahalle 1. Bölge Parselasyon Planı

Orta Mahalle 1. Bölge Parselasyon Planı

ORTA MAHALLE 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Orta Mahalle; 1615 ada 1-2 nolu parseller,  1616 ada 1-2-3 nolu parseller, 1617 ada 8 -9-10 nolu parseller, 1620 ada 1-2 nolu parseller, 1712 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-43 nolu parseller, 1719 ada 1-2-4-5-6 nolu parseller, 1720 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 nolu parseller, 1721 ada 1 nolu parsel, 1722 ada 5-6-7 nolu parseller, 1723 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 1729 ada 4-6-7-8-9-11-12-13-14,15 nolu parseller ve 1735 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 27.03.2023 tarih ve 61 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 12.06.2023 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Dağıtım Cetveli (11,3 MB)
  • Parselasyon Planı (8,7 MB)