İmar Planı Tadilatı (I nolu Kentsel Sit Alanı)

İmar Planı Tadilatı (I nolu Kentsel Sit Alanı)

SÜRMENE İLÇESİ SOĞUKSU MAHALLESİ SÜRMENE 1 NOLU KENTSEL SİT ALANI DOĞU KESİMİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ASKIYA ASILDIĞINA DAİR TUTANAKTIR

“Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Soğuksu Mahallesi 1 Nolu Kentsel Sit Alanı Doğu Kesimine ilişkin onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Diğişikliği ” 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereğince Sürmene Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki ilan panosunda ve eş zamanlı olarak Belediyemiz resmi internet sayfasında bir (1) ay süre ile askıya/ilana çıkartılmıştır.

  • İmar Planı (425,8 KB)