BALIKLI 2. BÖLGE PARSELASYON PLANI

BALIKLI 2. BÖLGE PARSELASYON PLANI

BALIKLI MAHALLESİ 2. BÖLGE 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI

 

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Balıklı Mahallesi; 491 ada 9-10-11-12-13-20-21 ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 12.06.2023 tarih ve 94 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 18.08.2023 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Parselasyon Haritası (81,8 KB)
  • Dağıtım Cetveli (258,1 KB)