Zeytinli Çavuşlu Parselasyon Planı

Zeytinli Çavuşlu Parselasyon Planı

ZEYTİNLİ/ÇAVUŞLU MAHALLELERİ 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI

 

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Zeytinli Mahallesi; 592 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-22-45-46-47-66-67-68 nolu parseller ile Çavuşlu Mahallesi; 775 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parseller, 776 ada 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 04.09.2023 tarih ve 147 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 19.04.2024 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Parselasyon Planı (1,3 MB)
  • Dağıtım Cetvelleri (4,3 MB)