Yemişli 4. Bölge Parselasyon Planı

Yemişli 4. Bölge Parselasyon Planı

YEMİŞLİ MAHALLESİ 4. BÖLGE 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDE UYGLAMASI

 

 

Trabzon ili, Sürmene İlçesi, Yemişli Mahallesi (4.Bölge); 697 ada 27,35,36,37,38,40 ve 41 nolu parsellerin bulunduğu alan için Sürmene Belediye Encümeninin 23.10.2023 tarih ve 179 sayılı kararıyla onaylanmış olan arazi ve arsa düzenlemesi uygulamasına ait parselasyon planları, ayırma çapları ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi gereği Sürmene Belediyesi Hizmet Binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya/ilana 25.04.2024 tarihinde çıkarılmıştır.

  • Parselasyon Planı (1013,9 KB)
  • Dağıtım Cetvelleri (936,4 KB)